Prijave
Prijave podnete Regulatornom telu za elektronske medije putem platforme Publika

Zadruga

Podneto 04.10.2019. od strane korisnika Emrah Zekovic emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 04.10.2019. u 17:47 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...

Zeljko VOLIM TE

Podneto 20.09.2019. od strane korisnika Aleksandar Ćumura emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog nepotpunog i neblagovremenog informisanja koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 20.09.2019. u 00:07 sati želim da podnesem ovu pr...

Zeljko VOLIM TE

Podneto 20.09.2019. od strane korisnika Aleksandar Ćumura emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog nepotpunog i neblagovremenog informisanja koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 20.09.2019. u 00:07 sati želim da podnesem ovu pr...

lil de asar

Podneto 17.09.2019. od strane korisnika Ljiljana Radun emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 07.06.2019. u 02:41 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...

Muha blackstazy

Podneto 16.09.2019. od strane korisnika Muhamed eljsani emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog netransparentnih nagradnih takmičenja i zloupotrebe lakovernosti publike koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 16.09.2019. u 21:3...