Prijave
Prijave podnete Regulatornom telu za elektronske medije putem platforme Publika

Zeljko VOLIM TE

Podneto 20.09.2019. od strane korisnika Aleksandar Ćumura emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog nepotpunog i neblagovremenog informisanja koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 20.09.2019. u 00:07 sati želim da podnesem ovu pr...

lil de asar

Podneto 17.09.2019. od strane korisnika Ljiljana Radun emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 07.06.2019. u 02:41 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...

Muha blackstazy

Podneto 16.09.2019. od strane korisnika Muhamed eljsani emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog netransparentnih nagradnih takmičenja i zloupotrebe lakovernosti publike koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 16.09.2019. u 21:3...

Zadruga

Podneto 15.09.2019. od strane korisnika Milan Nikolic emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 16.09.2019. u 00:00 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...

da li u utorak ima kasting u Šimanovcima

Podneto 15.09.2019. od strane korisnika RADOJKA BERENG emiteru Pink Reality

Poštovani, Zbog nepotpunog i neblagovremenog informisanja koje sam primetio na kanalu Pink Reality datuma 15.08.2019. u 22:00 sati želim da podnesem o...