Prijave
Prijave podnete Regulatornom telu za elektronske medije putem platforme Publika

Prijava

Podneto 04.02.2019. od strane korisnika Marina Simić emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog programa koji štete razvoju dece i maloletnika koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 04.02.2019. u 19:52 sati želim da podnesem o...

Ulazak u ZADRUGU

Podneto 31.01.2019. od strane korisnika Milan Boberic emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 31.01.2019. u 20:59 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...

ZADRUGA

Podneto 22.01.2019. od strane korisnika Nermin Javorovac emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog programa koji štete razvoju dece i maloletnika koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 30.11.-0001. u 00:00 sati želim da podnesem...

Stikla

Podneto 13.01.2019. od strane korisnika Milenko jovic emiteru O2.TV

Poštovani, Zbog netransparentnih nagradnih takmičenja i zloupotrebe lakovernosti publike koje sam primetio na kanalu O2.TV datuma 31.12.1899. u 01:01...

Herr

Podneto 07.01.2019. od strane korisnika Mirkovic dragan emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 27.04.2019. u 10:06 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...