Prijave
Prijave podnete Regulatornom telu za elektronske medije putem platforme Publika

Stikla

Podneto 13.01.2019. od strane korisnika Milenko jovic emiteru O2.TV

Poštovani, Zbog netransparentnih nagradnih takmičenja i zloupotrebe lakovernosti publike koje sam primetio na kanalu O2.TV datuma 31.12.1899. u 01:01...

Herr

Podneto 07.01.2019. od strane korisnika Mirkovic dragan emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 27.04.2019. u 10:06 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...

Zlaja

Podneto 25.12.2018. od strane korisnika Zlatko Vidovic emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog snižavanja opšteg kulturnog i obrazovnog nivoa građana koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 25.11.2018. u 05:16 sati želim da po...

Zlaja

Podneto 25.12.2018. od strane korisnika Zlatko Vidovic emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog snižavanja opšteg kulturnog i obrazovnog nivoa građana koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 25.11.2018. u 05:16 sati želim da po...

Zadruga

Podneto 24.12.2018. od strane korisnika Djordje stevanovic emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 25.12.2018. u 00:06 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...