Prijave
Prijave podnete Regulatornom telu za elektronske medije putem platforme Publika

Dobrovnik 132

Podneto 18.11.2019. od strane korisnika Luka Car emiteru Happy Reality 1

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu Happy Reality 1 datuma 09.06.2019. u 12:00 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatorno...

Zelim da udjem u Zadrugu

Podneto 15.11.2019. od strane korisnika Milan Sarac emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 15.11.2019. u 00:59 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...

Pozz

Podneto 14.11.2019. od strane korisnika Balaž Kiš Torma emiteru Happy Reality 1

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu Happy Reality 1 datuma 09.06.2019. u 17:36 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatorno...

radi popularnosti

Podneto 11.11.2019. od strane korisnika Danijel popovic emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 11.11.2019. u 21:20 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...

Prijava za ucesce u najgledaniji program Zadruga

Podneto 09.11.2019. od strane korisnika Daliborka emiteru Nacionalna Happy TV

Poštovani, Zbog programa koji štete razvoju dece i maloletnika koje sam primetio na kanalu Nacionalna Happy TV datuma 06.11.2019. u 04:56 sati želim d...