Prijave
Prijave podnete Regulatornom telu za elektronske medije putem platforme Publika

Interesovanje

Podneto 17.08.2019. od strane korisnika Elda Jasarevic emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 17.08.2019. u 22:17 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu z...

zadruga car

Podneto 16.08.2019. od strane korisnika Milan Pivardzi emiteru Bravo Music

Poštovani, Zbog netransparentnih nagradnih takmičenja i zloupotrebe lakovernosti publike koje sam primetio na kanalu Bravo Music datuma 09.01.2019. u...

zadruga car

Podneto 09.08.2019. od strane korisnika Milan Pivardzi emiteru Pink Reality

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu Pink Reality datuma 09.06.2019. u 00:50 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom t...

O de ste

Podneto 08.08.2019. od strane korisnika Petar emiteru Happy Reality 1

Poštovani, Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu Happy Reality 1 datuma 09.06.2019. u 17:36 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatorno...

zadruga car

Podneto 07.08.2019. od strane korisnika Milan Pivardzi emiteru TV Pink

Poštovani, Zbog nekorektnog političkog oglašavanja i diskriminacije u predizbornoj kampanji koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 07.08.2019. u 2...