zadruga car - Prijava 90

Podneto 09.08.2019. od strane korisnika Milan Pivardzi emiteru Pink Reality

Poštovani,
Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu Pink Reality datuma 09.06.2019. u 00:50 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.
haha
zeleo bi da udem u zadrugu 3 zbog honorara

S poštovanjem,
Milan Pivardzi


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 90

Trenutno nema odgovora