zadruga car - Prijava 88

Podneto 07.08.2019. od strane korisnika Milan Pivardzi emiteru TV Pink

Poštovani,
Zbog nekorektnog političkog oglašavanja i diskriminacije u predizbornoj kampanji koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 07.08.2019. u 21:07 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.
haha
zadruga najbolja na svetu

S poštovanjem,
Milan Pivardzi


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 88

Trenutno nema odgovora