zadruga car - Prijava 87

Podneto 07.08.2019. od strane korisnika Milan Pivardzi emiteru TV Pink

Poštovani,
Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 07.08.2019. u 21:06 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.
haha
zadruga najbolja na svetu

S poštovanjem,
Milan Pivardzi


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 87

Trenutno nema odgovora