Tadruga - Prijava 57

Podneto 12.07.2019. od strane korisnika Semir Ramic emiteru TV Pink

Poštovani,
Zbog nepoštovanja ljudskih prava i dostojanstva ličnosti koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 30.11.-0001. u 00:00 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.

Otvorwn korektan doreltan zanimljiv dobro namjeram

S poštovanjem,
Semir Ramic


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 57

Trenutno nema odgovora