Volim izazove - Prijava 55

Podneto 05.07.2019. od strane korisnika Aleksandar Lukić emiteru TV STUDIO B

Poštovani,
Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV STUDIO B datuma 12.05.1992. u 00:30 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.

Cilj mi je da se poručujem i da nadjem devojku.

S poštovanjem,
Aleksandar Lukić


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 55

Trenutno nema odgovora