Prijava za zadrugu - Prijava 45

Podneto 27.05.2019. od strane korisnika Ruzica emiteru TV Pink

Poštovani,
Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 27.05.2019. u 23:57 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.

Ruzica Antunovic...zivim u Strizivojni... konunikativna sam osoba i volila bi da me uzmete da napravim sou u vasoj emisiji

S poštovanjem,
Ruzica


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 45

Trenutno nema odgovora