Invite your friends! - Prijava 40

Podneto 09.02.2019. od strane korisnika Stefan Pavić emiteru TV Pink

Poštovani,
Zbog prikazivanja uznemirujućeg sadržaja koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 18.05.2018. u 18:52 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.

Ne bi trebali prikazivati tuce i ostalo

S poštovanjem,
Stefan Pavić


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 40

Trenutno nema odgovora