Prijava - Prijava 39

Podneto 04.02.2019. od strane korisnika Marina Simić emiteru TV Pink

Poštovani,
Zbog programa koji štete razvoju dece i maloletnika koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 04.02.2019. u 19:52 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.

Želim da se prijavim za učešće u zadrugu

S poštovanjem,
Marina Simić


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 39

Trenutno nema odgovora