Herr - Prijava 35

Podneto 07.01.2019. od strane korisnika Mirkovic dragan emiteru TV Pink

Poštovani,
Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 27.04.2019. u 10:06 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.

Hocu u zadrugu

S poštovanjem,
Mirkovic dragan


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 35

Trenutno nema odgovora