Muha blackstazy - Prijava 117

Podneto 16.09.2019. od strane korisnika Muhamed eljsani emiteru TV Pink

Poštovani,
Zbog netransparentnih nagradnih takmičenja i zloupotrebe lakovernosti publike koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 16.09.2019. u 21:31 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.
https://youtu.be/cXul5eN5ORQ
Prijavila bi mog Oca Muhameda Poznat kao muha blackstazy zato sto mislim da bi se jako dobro snasao u zadruzi 3 i da voli da pravi Show

S poštovanjem,
Muhamed eljsani


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 117

Trenutno nema odgovora