Zadruga - Prijava 116

Podneto 15.09.2019. od strane korisnika Milan Nikolic emiteru TV Pink

Poštovani,
Zbog sadržaja reklama koje sam primetio na kanalu TV Pink datuma 16.09.2019. u 00:00 sati želim da podnesem ovu prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.

Zabava, sou

S poštovanjem,
Milan Nikolic


Pošaljite Vašu prijavu ?

Odgovor na prijavu 116

Trenutno nema odgovora