PUBLIKA - građani regulišu medije

PUBLIKA - građani regulišu medije

Na osnovu zakona o elektronskim medijima (član 26), fizička i pravna lica imaju pravo da podnesu prijavu Regulatornom telu ukoliko smatraju da se određenim medijskim sadržajem ugrožava ili vređa njihov lični ili opšti interes. Internet platforma Publika je osmišljena tako da pomogne i olakaša građanima podnošenje prijava u vezi sa neprikladnim medijskim sadžajem Regulatornom telu za elektronske medije. Takođe, Publika predstavlja i javnu arhivu prijava podnetih putem ove platforme, tako da javnost u svakom trenutku može da stekne uvid u medijske sadržaje koji smetaju građanima.

Platformu Publika.rs pokrenula je Zaječarska inicijativa uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.