Novosti

PUBLIKA - građani regulišu medije

PUBLIKA - građani regulišu medije

Na osnovu zakona o elektronskim medijima (član 26), fizička i pravna lica imaju pravo da podnesu prijavu Regulatornom telu ukoliko smatraju da se od ...