Prijava
Podnesite prijavu Regulatornom telu za elektronske medije.
Polja označena * su obavezna.

?
?
?
?
?
?
?
?
: ?
?
?
Pritužbe se mogu uputiti: u slučaju prikrivenih poruka u reklamama, u slučajevima kada se narušava ljudsko dostojanstvo, kada audio-vizuelna komercijalna komunikacija sadrži govor mržnje, kada se podstiče ponašanje koje je štetno za zdravlje i bezbednost ljudi ili koje ugrožava životnu sredinu Takođe, kada se reklamiraju duvanski proizvodi, kada se alkoholna pića preporučuju maloletnicima, kada se maloletna lica podstiču na kupovinu roba i usluga ili se podstiču na ponašanja koja im mogu škoditi ili kada se prikazuju u opasnim situacijama. Takođe ukoliko se zloupotrebavlja poverenje koje maloletna lica imaju u roditelje, nastavnike i druga lica.
Ukoliko se nagradna takmičenja ne sprovode pravično tj. ukoliko nisu objavljena jasna pravila o prirodi takmičenja i o predviđenoj nagradi. Ukoliko se emituju programi u kojima se okultizam, magija, paranormalne pojave koriste za manipulaciju gledaocima ili za zaradu.
Ukoliko se ne poštuje zabrana političkog oglašavanja van predizborne kampanje, i ukoliko se u toku predizborne kampanje registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima ne obezbedi zastupljenost bez diskriminacije.
Elektronski mediji su dužni da kroz svoje programe doprinose podizanju opšteg kulturnog i obrazovnog nivoa građana.
Elektronski mediji su dužni da izveštavaju slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno. Takođe, obavezni su da prenose saopštenja organa javne vlasti hitne prirode koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine.
Elektronski mediji su dužni da upozore auditorijum pre nego što emituju slike masakra i druge uznemirujuce sadržaje u kojima je prikazan bilo koji vid nasilja.
U svim programskim sadržajima obavezno je poštovanje ljudskih prava i dostojanstva ličnosti. Nedopustivo je emitovanje sadržaja u kojima se vrši povreda nečije časti i ugleda.
Programski sadržaji ne smeju da sadrže informacije kojima se “podstiče, na otvoren ili prikriven način, diskriminacija, mržnja ili nasilje zbog rase, boje kože, predaka, državljanstva, nacionalne pripadnosti, jezika, verskih ili političkih ubeđenja, pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije, imovnog stanja, rođenja, genetskih osobenosti, zdravstvenog stanja, invaliditeta, bračnog i porodičnog statusa, osuđivanosti, starosne dobi, izgleda, članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugih stvarnih, odnosno pretpostavljenih ličnih svojstava.
Programi neprikladni za mlađe od 16 godina smeju da se prikazuju od 22h do 06h; programi neprikladni za mlađe od 18 godina od 23 do 06h. Programi koji nisu prikladni za mlađe od 12 godina ne smeju da se emituju u okviru dečjeg programa. Reklamiranje programskih sadržaja dozvoljeno je samo u vreme u koje je dopušteno i njihovo emitovanje (npr. film označen brojem 18, ne sme da se reklamira pre 23h).
?
?
?